Cash

Cash

                                           

                             CopenhagenWinner-18

       Svensk Juniorvinnare-17 Copenhagen Juniorwinner-17

                 SEU(u)CH DKUCH NOUCH NORD UCH

                             Art-Wave's Cash in hand


SE18478/2017                                         Född:2017-02-19

Veterinärresultat:

2018-02-19 Öga ua

2018-02-19 HD grad A

 Cash 2:d in a big Limit Class at Cruft, Birmingham UK

                               7/3 2019

Cash blir Bäst i  rasen/BOB

Grupp3/Group3 med

Cert/CC Cacib Ballerup  DKK September-18

Cash blir Svensk juniorvinnare-18 &  2BH på Stora Stockholm-17 OCH Crufts kvalificerad!

Bus med en Cocker!!

 Cash som valp!:))