Cash

Cash

                                          

                             CopenhagenWinner-18

       Svensk Juniorvinnare-17 Copenhagen Juniorwinner-17

                             Art-Wave's Cash in hand


SE18478/2017                                         Född:2017-02-19

 Veterinärresultat:

 2018-02-19 Öga ua

 2018-02-19 HD grad A

Cash blir Bäst i  rasen/BOB

 Grupp3/Group3 med

Cert/CC Cacib Ballerup  DKK September-18

Cash blir Svensk juniorvinnare-18 &  2BH på Stora Stockholm-17 OCH Crufts kvalificerad!

 Bus med en Cockervalp!!