Grappa

Grappa

  WVW-17, German Veteran Winner-17

 German Veteran Champion VDH, NVV-16

                    C.I.E Nord UCH

            Art-Wave's Tempo di pace

       Owner/Ägare: Kennel Astrosprings

S61820/2008                               Född:2008-09-03

Veterinärresultat:

 2009-09-23 HD grad A

 2010-09-28 Öga ua

 2012-01-10 Öga ua

 2013-10-04 Öga ua

 2014-10-02 Öga ua

 2015-02-18 PLD, normal