Mackan

 Mackan

            Copenhagen JW-17

 SEU(u)CH DKUCH NOUCH NORD UCH

      Art-Wave's Croque Monsieur

SE59445/2016                                      Född:2016-12-02

Veterinärresultat:

2018-01-18 Öga ua

2018-01-18 HD grad A

2018-06-25 PRA-prcd, hereditärt fri

2018-06-25 Familjär nefropati(FN) hereditärt fri