Aktuell Springerkull 
/Current litter

Far: Trimere Time Traveller

Posh och Milo vänta valpar i mitten av januari. 

Planerade kullar under 2024

Far: Pine-S Diamond Back

Far: SEU(u)CH DKUCH NOUCH NORD UCH

Svensk Juniorvinnare-17 Copenhagen Juniorwinner-17 CopenhagenWinner-18

Art-Wave´s Cash In Hand