Planerad springerkull

Vi planerar en kull med Cash och Bella med beräknad parning i oktober 2020. 

SEU(u)CH DKUCH NOUCH NORD UCH 

Svensk Juniorvinnare-17 Copenhagen Juniorwinner-17 CopenhagenWinner-18

                 

Art-Wave´s Cash In Hand

"Cash"

© kennel Art-Wave´s 2020

Webbdesign: Luckyhouse

Jens Karlsson

Gummastorp 1243

SE 242 97 Hörby

Sweden


Tel: +46 707 488274

E-mail: kennel@artwaves.se