Aktuell Griffonkull
/Current litter

Vi planerar att para Perla, Art-Wave´s Hell In A Handbasket i sommar. Hane meddelas senare.